Ulusal Konuşmalar

B.III. – Ulusal Panel ve/veya konferans konuşması:

 • Asoglu O,Evet: Her rektum kanserinde preoperative kemoradyasyon zorunluluktur.TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Daha İyi Tedavi)11-13 Mart 2016 ,Ankara
 • Asoglu O,Üst abdomen ve perihepatik SR teknik incelikleri (püf noktaları)1.Peritoneal Karsinomatozis Kursu20 Şubat 2016, TKRCD Merkezi – İSTANBUL
 • Asoglu O,Olgular eşliğinde interaktif panel. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi .19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Rektum Kanseri Sempozyumu Olabilir de, olmayabilir de XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,İnteraktif, Olgular ile Kolorektal Kanser Paneli XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Hartmann kolostomi: Ne zaman açalım ve kapatalım? Cerrahi başarıyı belirleyen ölçütler. 10.Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 21 Şubat 2015 ,Fatih Üniversitesi İstanbul
 • Asoglu O,Nüks Sorunu ve Minimal İnvaziv Cerrahi. TKRCD Sonbahar Sempozyumu (Reoperatif Kolorektal Cerrahi)14-16 Kasım 2014, İzmir.
 • Asoglu O,Kolonun Divertiküler Hastalığı. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Benign Koloproktolojik Hastalıklar)9-11 Mayıs 2014, Adana.
 • Asoglu O,Robotik Canlı Ameliyat.TKRCD1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu 15 Aralık 2014 , Liv Hastanesi Konferans Salonu – İSTANBUL
 • Asoglu O,Sağ Kolon Kanserinde Mezokolik Eksizyon.19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16 – 20 Nisan 2014  Antalya
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolorektal Cerrahinin Günümüzde Geldiği Yer ve Bu Değişimi Sağlayan Teknoloji. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15 – 19 Mayıs 2013 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Total Mezorektal Eksizyon ( Modifiye canlı yayın). 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahide sık görülen komplikasyonlar ve korunma yolları. 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik LAR, APR. XII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Mide kanserinde D2 diseksiyon. I. Çukurova Genel Cerrahi Günleri. 9-11 Nisan 2009, Adana.
 • Asoglu O,Kolon kanseri hangi yöntemle tedavi edilmeli? Laparoskopik yaklaşım. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. Kolon ve rektum kanserlerinde laparoskopik cerrahi. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik TME eşit onkolojik sonuçlar sağlıyor mu?Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.
 • Asoglu O,Laparoskopik restoratif proktokolektomi.Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolorektal Cerrahi’de sonuçlar. IV. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 4 -5 Aralık 2009, Ankara.
 • Asoglu O,Video-Teknik sunumu. D2 mide rezeksiyonu. İstanbul Cerrahi Toplantıları. 28 Şubat 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,GEP endokrin tümörlere laparoskopik yaklaşım. I. Ulusal Nöroendokrin tümörler kongresi. 5-6 Nisan 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Radikal Özofajektomi: Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi toplantıları. 20 Mart 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Gerçek Kardia Adenokarsinomlarında Cerrahi yöntem seçenekleri: 13. Uzmanlık sonrası eğitim kursu. Cerrahi gastroenteroloji 2008, 31 Ekim- 1 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahisinde komplikasyonlar ve korunma yolları. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs, 2008, Antalya.
 • Asoglu O,Hemoroidal Hastalığın Etyolojisi ve patogenez. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik total mezorektal eksizyon. Ege Cerrahi Günleri.5 Mayıs 2008, İzmir.
 • Asoglu O,Cerrahide Gece Kabusları. Ege Cerrahi Günleri. 5 Mayıs 2008, İzmir.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi, devam eden çalışmalar. II. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 20-21 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Mide kanserinde tartışmalı konular. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.
 • Asoglu O,Özofagus kanseri tedavisinde torokoskopik özofajektomi. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.
 • Asoglu O,Laparoskopik sol kolon ve sigmoid kolon rezeksiyonu. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik cerrahinin genel cerrahide kullanım alanları. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Mide Kanserinde evreleme ve radikal cerrahi. Cerrahi Gastroenteroloji 2007. 12 Uzmanlık sonrası eğitim kursu. 16-27 Ekim 2007, İstanbul.
 • Asoglu O,Özofagus kanserinde tanı ve tedavi. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sürekli Eğitim toplantıları. 10 Şubat 2006, İstanbul.
 • Asoglu O,mide kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi.9-12 Kasım 2005, Antalya.
 • Asoglu O,Rektum kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2005, Antalya.
 • Asoglu O,Mide Kanserinde cerrahi tedavi. SSK İstanbu Eğitim Hastanesi sürekli eğitim toplantıları. 26 Ocak2005, İstanbul.
 • Asoglu O,Özofagus kanserlerinin tedavisi. Genel cerrahide güncel yaklaşım. 1.Uludağ Cerrahi Günleri. 25-27 Kasım 2005, Bursa.
 • Asoglu O,Aksilla ve mammarya interna grubu lenfatiklerin diseksiyonu. 7. Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim kursu, 2002,İstanbul.

B.IV- Ulusal Panel veya konferanslarda oturum başkanlığı:

 • Asoglu O,Canlı ameliyat yayını. Cerrahpaşa 100.yıl toplantıları. Enflamatuar Barsak   Hastalıklarında Güncel Tedavi. 9-10 Ocak 2010, İstanbul.
 • Asoglu O,Akut pankreatitte devam eden karmaşa. 9.Ulusal Hepatopankreatobiliyer  Cerrahi Kongresi. 12-15 Kasım 2009, Bursa.
 • Asoglu O,Serbest Bildiri Oturumu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi  Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya
 • Asoglu O,GEP endokrin tümörlerde peroperatif ultrason. I. Ulusal Nöroendokrin   tümörler kongresi. 5-6 Nisan 2008, İstanbul.

B.VIII-Ulusal Kongre ve Kurs Düzenlemelerinde Düzenleyici veya Eğitmenlik Görevleri

 • Asoğlu O: 17.Ulusal Cerrahi Kongresi bilimsel sekreterliği (Düzenleyici). 2010, Ankara.
 • Asoğlu O: 9.Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi Bilimsel Sekreterliği (Düzenleyici)
 • Asoğlu O: TKRCD, VI. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 15-16 Ekim 2010, Bursa.
 • Asoğlu O: TKRCD, V. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 1-2 Nisan 2010, İstanbul.
 • Asoğlu O: TKRCD, IV. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 4-5 Aralık 2009, Ankara.
 • Asoğlu O: TKRCD, II. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 21-22 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoğlu O: TKRCD, I. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 4 – 5 Nisan 2008, İstanbul.
 • Asoğlu O: Maket üzerinde endoskopi çalışması (Eğitmen). 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Evet: Her rektum kanserinde preoperative kemoradyasyon zorunluluktur.TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Daha İyi Tedavi)11-13 Mart 2016 ,Ankara
 • Asoglu O,Üst abdomen ve perihepatik SR teknik incelikleri (püf noktaları)1.Peritoneal Karsinomatozis Kursu20 Şubat 2016, TKRCD Merkezi – İSTANBUL
 • Asoglu O,Olgular eşliğinde interaktif panel. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi .19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Rektum Kanseri Sempozyumu Olabilir de, olmayabilir de XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,İnteraktif, Olgular ile Kolorektal Kanser Paneli XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Hartmann kolostomi: Ne zaman açalım ve kapatalım? Cerrahi başarıyı belirleyen ölçütler. 10.Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 21 Şubat 2015 ,Fatih Üniversitesi İstanbul
 • Asoglu O,Nüks Sorunu ve Minimal İnvaziv Cerrahi. TKRCD Sonbahar Sempozyumu (Reoperatif Kolorektal Cerrahi)14-16 Kasım 2014, İzmir.
 • Asoglu O,Kolonun Divertiküler Hastalığı. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Benign Koloproktolojik Hastalıklar)9-11 Mayıs 2014, Adana.
 • Asoglu O,Robotik Canlı Ameliyat.TKRCD1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu 15 Aralık 2014 , Liv Hastanesi Konferans Salonu – İSTANBUL
 • Asoglu O,Sağ Kolon Kanserinde Mezokolik Eksizyon.19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16 – 20 Nisan 2014  Antalya
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolorektal Cerrahinin Günümüzde Geldiği Yer ve Bu Değişimi Sağlayan Teknoloji. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15 – 19 Mayıs 2013 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Nüks rektum kanserinde, Operabilite, Küratif Amaçlı  cerrahinin Sonuçları XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15 – 19 Mayıs 2013 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Laparoskopik Canlı Ameliyat.12. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 6-7 Aralık 2013, GATA – ANKARA
 • Asoglu O,Laparoskopik rektum cerrahisi LAR/ APR 11.  Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 4-5 Ekim 2013 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin
 • Asoglu O,Laparoskopik Canlı Ameliyat. 11. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 4-5 Ekim 2013, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi – MERSİN
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahide hasta güvenliği ve komplikasyonlar. 10. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 28 – 29 Haziran 2013, İstanbul Tıp Fakültesi – İSTANBUL
 • Asoglu O,Laparoskopik Canlı Ameliyat 10. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 28 – 29 Haziran 2013, İstanbul Tıp Fakültesi – İSTANBUL
 • Asoglu O,Laparoskopik Canlı Ameliyat .9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 08-09 Mart 2013  GATA,Haydarpaşa Eğitim Hastanesi – İSTANBUL  
 • Asoglu O,Laparoskopik rektum cerrahisi : Sonuçlar. 8. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 14 -15 Aralık 2012 Acıbadem Üniversitesi; Acıbadem Bursa Hastanesi 
 • Asoglu O,Laparoskopik Canlı Ameliyat.8. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 14 -15 Aralık 2012 Acıbadem Üniversitesi; Acıbadem Bursa Hastanesi
 • Asoglu O,T4 Tümörler – Transverse Kolondaki Tümörler. TKRCD Sonbahar Sempozyumu16-18 Kasım 2012, Kayseri
 • Asoglu O,Kolorektal Kanser.TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Pratik Uygulama Esasları) 13-15   Nisan 2012 / Edirne
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahinin ameliyat sonrası erken ve geç dönem avantajları ve onkolojik sonuçlar. 7. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 15-16 Aralık 2011 / Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – İZMİR
 • Asoglu O,Laparoskopik Canlı Ameliyat.7. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 15-16 Aralık 2011 / Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – İZMİR
 • Asoglu O,Pelvik disseksiyonda olası sorunlar, önlenmeleri ve tedavileri.XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 8 – 22 Mayıs 2011 / Belek – Antalya
 • Asoglu O, Laparoskopik kolektomi. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Total Mezokolik Eksizyon Sempozyumu) 18-19  Şubat 2011 / ANKARA
 • Asoglu O, Laparoskopik cerrahiyi  total mezokolik eksizyon tekniğine nasıl uygulayabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Total Mezokolik Eksizyon Sempozyumu)18-19  Şubat 2011 / ANKARA
 •  Asoglu O,Laparoskopik rektum cerrahisi LAR/ APR. 6. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 15-16 Ekim 2010.Uludağ Üniversitesi; BURSA
 • Asoglu O,Laparoskopik rektum cerrahisi LAR/APR. VI. TKRCD Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu.15-16 Ekim 2010, Bursa.
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolon ve rektum cerrahisinde komplikasyonlar. VI. TKRCD Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu. 15-16 Ekim 2010,Bursa.
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolon cerrahisi: Sonuçlar. VI. TKRCD Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu. 15-16 Ekim 2010, Bursa
 • Asoglu O,Laparoskopik rektum cerrahisi. V. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu:1-2 Nisan 2010, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik rektum cerrahisi sonuçları. V. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu:1-2 Nisan 2010, İstanbul.
 • Asoglu O,Malign kolorektal hastalıklarda laparoskopik uygulamalar, komplikasyonlar ve sonuçlar. TKRCD IV. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma Terapi Sempozyumu ve TKRCD İlkbahar Sempozyumu.15-16 Nisan 2010, Adana.
 • Asoglu O,Rektum Kanseri/ Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. Kısa- uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar. TKRCD sonbahar sempozyumu. 4-6 Kasım 2010,İzmir.
 • Asoglu O, Fistülizan Crohn hastalığında medikal ve cerrahi tedavi. Ameliyat sonrası Crohn hastalığı aktivasyonu mu yoksa anastomoz kaçağı mı? Cerrahpaşa 100.yıl toplantıları. Enflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Tedavi 9-10 Ocak 2010, İstanbul.
 • Asoglu O,Olgu sunumları ve tartışma. Cerrahi görüş. Cerrahpaşa 100.yıl toplantıları. Enflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Tedavi 9-10 Ocak 2010, İstanbul
 • Asoglu O,İntersfinkterik rezeksiyon, koloanal anastomoz. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Asoglu O,Rektum kanserinin tedavisinde kısa dönem radyoterapiyi tercih ederim çünkü…17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Asoglu O,Lap LAR, APR  XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19 – 24 Mayıs 2009 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Morbid obez rektum tümörü olan hastalarda laparoskopik ve açık cerrahi girişimler ve farkları. 2. Ulusal Morbid Obezite Kongresi. 23-27 Eylül 2009, Antalya.
 • Asoglu O,cT4 kolon tümöründe laparoskopik çoklu organ rezeksiyonu. 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Total Mezorektal Eksizyon ( Modifiye canlı yayın). 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahide sık görülen komplikasyonlar ve korunma yolları. 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik LAR, APR. XII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Mide kanserinde D2 diseksiyon. I. Çukurova Genel Cerrahi Günleri. 9-11 Nisan 2009, Adana.
 • Asoglu O,Kolon kanseri hangi yöntemle tedavi edilmeli? Laparoskopik yaklaşım. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. Kolon ve rektum kanserlerinde laparoskopik cerrahi. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik TME eşit onkolojik sonuçlar sağlıyor mu?Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.
 • Asoglu O,Laparoskopik restoratif proktokolektomi.Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolorektal Cerrahi’de sonuçlar. IV. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 4 -5 Aralık 2009, Ankara.
 • Asoglu O,Video-Teknik sunumu. D2 mide rezeksiyonu. İstanbul Cerrahi Toplantıları. 28 Şubat 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,GEP endokrin tümörlere laparoskopik yaklaşım. I. Ulusal Nöroendokrin tümörler kongresi. 5-6 Nisan 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Radikal Özofajektomi: Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi toplantıları. 20 Mart 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Gerçek Kardia Adenokarsinomlarında Cerrahi yöntem seçenekleri: 13. Uzmanlık sonrası eğitim kursu. Cerrahi gastroenteroloji 2008, 31 Ekim- 1 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahisinde komplikasyonlar ve korunma yolları. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs, 2008, Antalya.
 • Asoglu O,Hemoroidal Hastalığın Etyolojisi ve patogenez. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik total mezorektal eksizyon. Ege Cerrahi Günleri.5 Mayıs 2008, İzmir.
 • Asoglu O,Cerrahide Gece Kabusları. Ege Cerrahi Günleri. 5 Mayıs 2008, İzmir.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi, devam eden çalışmalar. II. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 20-21 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Mide kanserinde tartışmalı konular. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.
 • Asoglu O,Özofagus kanseri tedavisinde torokoskopik özofajektomi. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.
 • Asoglu O,Laparoskopik sol kolon ve sigmoid kolon rezeksiyonu. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik cerrahinin genel cerrahide kullanım alanları. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Mide Kanserinde evreleme ve radikal cerrahi. Cerrahi Gastroenteroloji 2007. 12 Uzmanlık sonrası eğitim kursu. 16-27 Ekim 2007, İstanbul.
 • Asoglu O,Özofagus kanserinde tanı ve tedavi. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sürekli Eğitim toplantıları. 10 Şubat 2006, İstanbul.
 • Asoglu O,mide kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi.9-12 Kasım 2005, Antalya.
 • Asoglu O,Rektum kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2005, Antalya.
 • Asoglu O,Mide Kanserinde cerrahi tedavi. SSK İstanbu Eğitim Hastanesi sürekli eğitim toplantıları. 26 Ocak2005, İstanbul.
 • Asoglu O,Özofagus kanserlerinin tedavisi. Genel cerrahide güncel yaklaşım. 1.Uludağ Cerrahi Günleri. 25-27 Kasım 2005, Bursa.
 • Asoglu O,Aksilla ve mammarya interna grubu lenfatiklerin diseksiyonu. 7. Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim kursu, 2002,İstanbul.
 • Asoglu O,Evet: Her rektum kanserinde preoperative kemoradyasyon zorunluluktur.TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Daha İyi Tedavi)11-13 Mart 2016 ,Ankara
 • Asoglu O,Üst abdomen ve perihepatik SR teknik incelikleri (püf noktaları)1.Peritoneal Karsinomatozis Kursu20 Şubat 2016, TKRCD Merkezi – İSTANBUL
 • Asoglu O,Olgular eşliğinde interaktif panel. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi .19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Rektum Kanseri Sempozyumu Olabilir de, olmayabilir de XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,İnteraktif, Olgular ile Kolorektal Kanser Paneli XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Hartmann kolostomi: Ne zaman açalım ve kapatalım? Cerrahi başarıyı belirleyen ölçütler. 10.Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 21 Şubat 2015 ,Fatih Üniversitesi İstanbul
 • Asoglu O,Nüks Sorunu ve Minimal İnvaziv Cerrahi. TKRCD Sonbahar Sempozyumu (Reoperatif Kolorektal Cerrahi)14-16 Kasım 2014, İzmir.
 • Asoglu O,Kolonun Divertiküler Hastalığı. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Benign Koloproktolojik Hastalıklar)9-11 Mayıs 2014, Adana.
 • Asoglu O,Robotik Canlı Ameliyat.TKRCD1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu 15 Aralık 2014 , Liv Hastanesi Konferans Salonu – İSTANBUL
 • Asoglu O,Sağ Kolon Kanserinde Mezokolik Eksizyon.19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16 – 20 Nisan 2014  Antalya
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolorektal Cerrahinin Günümüzde Geldiği Yer ve Bu Değişimi Sağlayan Teknoloji. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15 – 19 Mayıs 2013 / Belek – Antalya
 • Asoglu O,Total Mezorektal Eksizyon ( Modifiye canlı yayın). 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahide sık görülen komplikasyonlar ve korunma yolları. 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik LAR, APR. XII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Asoglu O,Mide kanserinde D2 diseksiyon. I. Çukurova Genel Cerrahi Günleri. 9-11 Nisan 2009, Adana.
 • Asoglu O,Kolon kanseri hangi yöntemle tedavi edilmeli? Laparoskopik yaklaşım. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. Kolon ve rektum kanserlerinde laparoskopik cerrahi. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik TME eşit onkolojik sonuçlar sağlıyor mu?Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.
 • Asoglu O,Laparoskopik restoratif proktokolektomi.Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.
 • Asoglu O,Laparoskopik Kolorektal Cerrahi’de sonuçlar. IV. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 4 -5 Aralık 2009, Ankara.
 • Asoglu O,Video-Teknik sunumu. D2 mide rezeksiyonu. İstanbul Cerrahi Toplantıları. 28 Şubat 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,GEP endokrin tümörlere laparoskopik yaklaşım. I. Ulusal Nöroendokrin tümörler kongresi. 5-6 Nisan 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Radikal Özofajektomi: Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi toplantıları. 20 Mart 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Gerçek Kardia Adenokarsinomlarında Cerrahi yöntem seçenekleri: 13. Uzmanlık sonrası eğitim kursu. Cerrahi gastroenteroloji 2008, 31 Ekim- 1 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal cerrahisinde komplikasyonlar ve korunma yolları. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs, 2008, Antalya.
 • Asoglu O,Hemoroidal Hastalığın Etyolojisi ve patogenez. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik total mezorektal eksizyon. Ege Cerrahi Günleri.5 Mayıs 2008, İzmir.
 • Asoglu O,Cerrahide Gece Kabusları. Ege Cerrahi Günleri. 5 Mayıs 2008, İzmir.
 • Asoglu O,Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi, devam eden çalışmalar. II. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 20-21 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Mide kanserinde tartışmalı konular. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.
 • Asoglu O,Özofagus kanseri tedavisinde torokoskopik özofajektomi. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.
 • Asoglu O,Laparoskopik sol kolon ve sigmoid kolon rezeksiyonu. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Laparoskopik cerrahinin genel cerrahide kullanım alanları. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Asoglu O,Mide Kanserinde evreleme ve radikal cerrahi. Cerrahi Gastroenteroloji 2007. 12 Uzmanlık sonrası eğitim kursu. 16-27 Ekim 2007, İstanbul.
 • Asoglu O,Özofagus kanserinde tanı ve tedavi. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sürekli Eğitim toplantıları. 10 Şubat 2006, İstanbul.
 • Asoglu O,mide kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi.9-12 Kasım 2005, Antalya.
 • Asoglu O,Rektum kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2005, Antalya.
 • Asoglu O,Mide Kanserinde cerrahi tedavi. SSK İstanbu Eğitim Hastanesi sürekli eğitim toplantıları. 26 Ocak2005, İstanbul.
 • Asoglu O,Özofagus kanserlerinin tedavisi. Genel cerrahide güncel yaklaşım. 1.Uludağ Cerrahi Günleri. 25-27 Kasım 2005, Bursa.
 • Asoglu O,Aksilla ve mammarya interna grubu lenfatiklerin diseksiyonu. 7. Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim kursu, 2002,İstanbul.

1. Asoglu O, Evet: Her rektum kanserinde preoperative kemoradyasyon zorunluluktur. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Daha İyi Tedavi) 11-13 Mart 2016 ,Ankara

2. Asoglu O, Üst abdomen ve perihepatik SR teknik incelikleri (püf noktaları) 1.Peritoneal Karsinomatozis Kursu 20 Şubat 2016, TKRCD Merkezi – İSTANBUL

3.       Asoglu O, Olgular eşliğinde interaktif panel. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi .19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya

4.       Asoglu O, Rektum Kanseri Sempozyumu Olabilir de, olmayabilir de XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya

5.       Asoglu O, İnteraktif, Olgular ile Kolorektal Kanser Paneli XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015 / Belek – Antalya

6.       Asoglu O, Hartmann kolostomi: Ne zaman açalım ve kapatalım? Cerrahi başarıyı belirleyen ölçütler. 10.Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 21 Şubat 2015 ,Fatih Üniversitesi İstanbul

7.       Asoglu O, Nüks Sorunu ve Minimal İnvaziv Cerrahi. TKRCD Sonbahar Sempozyumu (Reoperatif Kolorektal Cerrahi) 14-16 Kasım 2014, İzmir.

8.       Asoglu O, Kolonun Divertiküler Hastalığı. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Benign Koloproktolojik Hastalıklar) 9-11 Mayıs 2014, Adana.

9.       Asoglu O, Robotik Canlı Ameliyat. TKRCD 1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu 15 Aralık 2014 , Liv Hastanesi Konferans Salonu – İSTANBUL

10.     Asoglu O, Sağ Kolon Kanserinde Mezokolik Eksizyon. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16 – 20 Nisan 2014  Antalya

11.     Asoglu O, Laparoskopik Kolorektal Cerrahinin Günümüzde Geldiği Yer ve Bu Değişimi Sağlayan Teknoloji. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15 – 19 Mayıs 2013 / Belek – Antalya

12.     Asoglu O, Total Mezorektal Eksizyon ( Modifiye canlı yayın). 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.

13.     Asoglu O, Laparoskopik kolorektal cerrahide sık görülen komplikasyonlar ve korunma yolları. 9. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi 27-31 Ekim 2009, Antalya.

14.     Asoglu O, Laparoskopik LAR, APR. XII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.19-24 Mayıs 2009, Antalya.

15.     Asoglu O, Mide kanserinde D2 diseksiyon. I. Çukurova Genel Cerrahi Günleri. 9-11 Nisan 2009, Adana.

16.     Asoglu O, Kolon kanseri hangi yöntemle tedavi edilmeli? Laparoskopik yaklaşım. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. Kolon ve rektum kanserlerinde laparoskopik cerrahi. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.

17.     Asoglu O, Laparoskopik TME eşit onkolojik sonuçlar sağlıyor mu? Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.

18.     Asoglu O, Laparoskopik restoratif proktokolektomi. Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, Çeşme.

19.     Asoglu O, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi’de sonuçlar. IV. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 4 -5 Aralık 2009, Ankara.

20.     Asoglu O, Video-Teknik sunumu. D2 mide rezeksiyonu. İstanbul Cerrahi Toplantıları. 28 Şubat 2008, İstanbul.

21.     Asoglu O, GEP endokrin tümörlere laparoskopik yaklaşım. I. Ulusal Nöroendokrin tümörler kongresi. 5-6 Nisan 2008, İstanbul.

22.     Asoglu O, Radikal Özofajektomi: Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi toplantıları. 20 Mart 2008, İstanbul.

23.     Asoglu O, Gerçek Kardia Adenokarsinomlarında Cerrahi yöntem seçenekleri: 13. Uzmanlık sonrası eğitim kursu. Cerrahi gastroenteroloji 2008, 31 Ekim- 1 Kasım 2008, İstanbul.

24.     Asoglu O, Laparoskopik kolorektal cerrahisinde komplikasyonlar ve korunma yolları. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs, 2008, Antalya.

25.     Asoglu O, Hemoroidal Hastalığın Etyolojisi ve patogenez. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

26.     Asoglu O, Laparoskopik total mezorektal eksizyon. Ege Cerrahi Günleri.5 Mayıs 2008, İzmir.

27.     Asoglu O, Cerrahide Gece Kabusları. Ege Cerrahi Günleri. 5 Mayıs 2008, İzmir.

28.     Asoglu O, Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi, devam eden çalışmalar. II. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 20-21 Kasım 2008, İstanbul.

29.     Asoglu O, Mide kanserinde tartışmalı konular. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.

30.     Asoglu O, Özofagus kanseri tedavisinde torokoskopik özofajektomi. 2. Uludağ genel cerrahide yaklaşım kongresi. 8-11 Mart 2007, Uludağ.

31.     Asoglu O, Laparoskopik sol kolon ve sigmoid kolon rezeksiyonu. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

32.     Asoglu O, Laparoskopik cerrahinin genel cerrahide kullanım alanları. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

33.     Asoglu O, Mide Kanserinde evreleme ve radikal cerrahi. Cerrahi Gastroenteroloji 2007. 12 Uzmanlık sonrası eğitim kursu. 16-27 Ekim 2007, İstanbul.

34.     Asoglu O, Özofagus kanserinde tanı ve tedavi. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sürekli Eğitim toplantıları. 10 Şubat 2006, İstanbul.

35.     Asoglu O, mide kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi.9-12 Kasım 2005, Antalya.

36.     Asoglu O, Rektum kanserinin laparoskopik cerrahi tedavisi. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2005, Antalya.

37.     Asoglu O, Mide Kanserinde cerrahi tedavi. SSK İstanbu Eğitim Hastanesi sürekli eğitim toplantıları. 26 Ocak2005, İstanbul.

38.     Asoglu O, Özofagus kanserlerinin tedavisi. Genel cerrahide güncel yaklaşım. 1.Uludağ Cerrahi Günleri. 25-27 Kasım 2005, Bursa.

39.     Asoglu O, Aksilla ve mammarya interna grubu lenfatiklerin diseksiyonu. 7. Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim kursu, 2002,İstanbul.

B.IX- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTERLER:

 • Neoadjuvan tedavili rektum rezeksiyonlarında lenf nodlarının dağılımı ve boyutları. G Yegen, M Güllüoğlu, M Büyük, E Balık, Asoglu O,D Buğra, Y Kapran. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Erken mide karsinomlarında tümörün invazyon derinliği, genişliği, lenfovasküler invazyon ve tümöral tomurcuklanma varlığının lenf nodu metastazı ile ilişkisi. M Güllüoğlu, G Yegen, Y Özlük, Asoglu O,E Çakır, E Balık, S Yamaner, D Buğra, A Akyüz, Y Kapran. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Kolorektal kanser riski ve prognozu ile ppar gamma ve ppar delta gen varyantları arasındaki ilişki.E Canbay, Ö Kurnaz, B Ağaçhan, M Güllüoğlu,  E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, H. Yılmaz, D. Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Nadir görülen bir nöroendokrin tümör: Primer duodenal karsinoid.
  A Kocataş, İ Okan, G Baş, V Eryılmaz, Ö Mete, Asoglu O,17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Sentinel lenf nodülü biyopsisi ile aksiller küraj yapılan hastaların morbiditelerinin karşılaştırılması. Ünal ES, Asoglu O,Karanlık H, Özmen V, Keçer M, İğci A, Müslümanoğlu M, 7.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.
 • Meme kanserinde rezeksiyon kararında etkili faktörler. Ayalp IÇ, Keçer M, Asoglu O,Özmen V, Yavuz E, Müslümanoğlu M, Karanlık H, İğci A, Parlak M. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.

B.X-ULUSAL KONGRE VE KURS DÜZENLEMELERİNDE DÜZENLEYİCİ VEYA EĞİTMENLİK GÖREVLERİ

 • Asoglu O,Intraoperatif Radyoterapi (IORT) Sempozyium Memorial Sloan Kettering Cancer Center / Newyork – Liv Hospital / İstanbul 06 July 2015. (President of Symposium ).
 • Asoglu O,Robotic Colorectal Surgical workshop. (Course Director)15.th Turkish Colorectal Society Congress. 19-23 May 2015 Antalya
 • Asoglu O,1st Turkish Colorectal Surger Society’s Robotic Colorectal Surgical workshop. (Course Director) December 2015 İstanbul
 • Asoglu O,Individualized treatment for colorectal cancer Symposium. Memorial Sloan Kettering Cancer Center&Liv Hospital 31 January 1February 2014. (President of Symposium).
 • Asoglu O,17.Ulusal Cerrahi Kongresi bilimsel sekreterliği (Düzenleyici). 2010, Ankara.
 • Asoglu O,9.Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi Bilimsel Sekreterliği (Düzenleyici). 2009
 • Asoglu O,TKRCD, VI. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 15-16 Ekim 2010, Bursa.
 • Asoglu O,TKRCD, V. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 1-2 Nisan 2010, İstanbul.
 • Asoglu O,TKRCD, IV. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 4-5 Aralık 2009, Ankara.
 • Asoglu O,TKRCD, II. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 21-22 Kasım 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,TKRCD, I. Laparoskopik Kolon Ve Rektum cerrahisi Kursu (Eğitmen) . 4 – 5 Nisan 2008, İstanbul.
 • Asoglu O,Maket üzerinde endoskopi çalışması (Eğitmen). 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.