Kanser Hastalıkları

Kolon Kanseri

Yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserlere kolon kanseri adı verilir. Bu kanser türü kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakadaki hücre ve hücre topluluklarının kontrolsüz büyümesi ile ortaya çıkar. Kalın bağırsağın son 15-20 cm.’lik bölümüne ise rektum adı verilir ve burada beliren kanserler rektum kanseri olarak adlandırılır. İki tür kanseri anlatmak için “kolorektal kanserler” de çok sık kullanılan bir terimdir. Kolon kanseri her yaşta görülebilir. Ortalama görülme yaşı 63’tür. Ancak araştırmalara göre kolorektal kanser tanısı konmuş hastaların üçte birinin yaşı 55 yaşından gençtir. Kolon kanseri (kalın bağırsak) Birleşik Devletler’de en sık görülen ikinci kanserdir. Yılda ...

Nüks Rektum Kanseri

Nüks Rektum Kanseri dünya ile eşdeğer yaklaşım ile tedavi ediliyor. Nüks Rektum Kanseri sonuçlarının atıfları ve dünya literatürü ile kıyaslamaları. European Journal of Surgical Oncology (EJSO) Volume 33, Issue 10, December 2007, Pages 1199-1206 Prognostic and predictive factors after surgical treatment for locally recurrent rectal cancer: A single institute experience O.Asoglua Radical resection after IORT-containing multimodality treatment is the most important determinant for outcome in patients treated for locally recurrent rectal …Alıntılanma sayısı: 177 İlgili makaleler 12 sürümün hepsiMeta‐analysis of survival based on resection margin status following surgery for recurrent rectal cancerAlıntılanma sayısı: 81 İlgili makaleler 6 sürümün hepsiCurrent management ...

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

ÖZOFAGUS NEDİR? Özofagus yutak ile mide arasında yerleşmiş, kaslarla sarılmış olan boru şeklinde bir organdır. Ağızdan alınan besinlerin mideye iletimini sağlamaktadır. Boyunda, göğüs kafesinde ve karın içerisinde seyretmesi sebebi ile anatomik olarak 3 bölümde incelenmektedir. Özofagus kanserleri organın, iç kısmını döşeyen yassı epitel hücrelerinden ( skuamoz hücreli karsinom) kaynaklanmaktadır. Mideye yakın olan kısmından adenokarsinom denilen salgı hücrelerinden de kaynaklanan kanser görülebilmektedir. Özofagus kanserleri lenf kanalları ve lenf bezleri yoluyla, kitlenin çevresindeki yapılara doğru büyüyerek sıçraması şeklinde yayılmaktadır. Özofagus kanserlerinde cerrahi tedavideki amaç, özofagusun çevre dokulardan temiz sınırlarla ve yayılma görülmesi muhtemel lenf bezlerinin bütünlüğü bozulmadan çıkırılması esasına dayanır. ÖZOFAGUS KANSERLERİNDE ...

Kolorektal Kanser – Kolorektal Kanserde Tarama ve Gözetim

KOLOREKTAL KANSERLERİN RİSKİ NEDİR? Kolorektal kanserler Birleşik Devletler’de en sık görülen ikinci kanser tipidir. Bir insanda yaşamı boyu kolorektal kanser gelişme riski 1/20’dir. Birleşik Devletler’de bir yılda kolorektal kanserler sebebiyle 56000 yeni ölüm görülmektedir. Ailede kolorektal polip veya kanser öyküsü olanlarda, kolorektal kanser riski artmaktadır. Ayrıca ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı öyküsü olanlarda da kolorektal kanser görülme riski artmıştır. TARAMA VE GÖZETİM NEDİR? Tarama testleri, hiçbir bulgu ve şikayeti olmayan kişilerde kolorektal kanserin veya kansere sebep olabilecek polip veya hastalıkların saptanması için uygulanmaktadır. Amaç premalign (kanserleşme riski olan, ama henüz kanser gelişmemiş) ya da kanseri erken evrede yakalayarak hastalıktan ...

Anal Kanser

Anal kanal, rektumla dış ortamı birbirine bağlayan, istemli ve istemsiz kaslarla çevrilmiş bir yapıdır. Bu kaslar sayesinde dışkı tutma, dışkılama gerçekleşmektedir. Anal kanser ise anal kanalın içerisinde, anal açıklıktan veya anal açıklık çevresinden gelişen kanserlerdir. ANAL KANSER GÖRÜLME SIKLIĞI Sindirim sistemi kanserlerinin %1-2 ‘sini oluşturmaktadır. Birleşik Devletler’de her yıl 4000 hastaya anal kanser tanısı konulmaktadır. Yılda 600 kişi anal kanser sebebi ile yaşamını yitirmektedir. KİMLER RİSK ALTINDADIR? Anal kanser çoğunlukla HPV ( human papilloma virus) isimli virüsten kaynaklanmaktadır. Bu virüs ayrıca serviks kanseri ile de ilişkilidir. HPV bulaşmış ve aşağıdaki risk faktörlerie sahip kişilerde hastalık gelişme ihtimali artmıştır: -50 yaşın ...

Pankreas Kanseri

Pankreas, midenin arka tarafında yerleşimli, hem sindirim için gerekli enzimleri üreterek kanal vasıtasıyla ince bağırsakların ilk kısmı olan duodenuma aktaran, hem de kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üreten bir salgı organıdır. Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasına pankreas kanseri adı verilir. PANKREAS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİSigara kullanımının pankreas kanseri için bir risk faktörü olduğu biliniyor. Bunun dışında aile öyküsü, genetik faktörler ve bazı mutasyonların hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı saptanmış durumda. Hastalığın obezite ile ilişkilendirildiği çalışmalar da mevcut. PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİHastalık çoğunlukla müphem bulgular ile başlıyor. Karın üst bölümünde mide bölgesinde ...

Mide Kanseri

Mide, yemek borusu ile ince bağırsaklar arasında, karın içerisinde yer alan bir organdır. Mide, beslenmeyle alınan gıdaların depolanması ve parçalanarak sindirime hazır hale gelmesini sağlamaktadır. Midede parçalanan gıdalar oniki parmak bağırsağına geçer, pankreas bezinden gelen salgılarla safra ile birleşerek ince bağırsaklar boyunca sindirilir. Mide kanseri denilince, mide iç yüzeyinden kaynaklanan ve mide duvarında yerleşen tümör akla gelmektedir. Mide kanseri lenf damarları ve lenf bezleriyle yayılmaktadır. Ayrıca kitlenin çevre dokulara doğru büyüyerek sıçrama yapması, hastalığın diğer bir yayılım şeklidir. Mide kanserinin tedavisinde amaç, midenin kitleyi içeren kısmının, çevre lenf bezleriyle beraber çıkarılmasıdır. TANI NASIL KONULUR? Mide kanserinin tedavisinde amaç hastalıklı organın, ...

Rektum Kanseri

REKTUM KANSERİ NEDİR? Rektum, kalın bağırsağın son kısmına verdiğimiz isimdir. Burası, dışkılamadan sorumlu olduğumuz kasların hemen üzerinde yer alan 15 santimlik bölümdür. Biz bunu aşağıdan 5, orta 5 ve yukarda 5 olarak üçe ayırıyoruz. Orta ve aşağıdaki kısımdaki hastalıklar için özel bir tedavi şeklimiz var. REKTUM KANSERİ Rektum kanseri (kalın bağırsaktan sonra gelen kısım) Birleşik Devletler’de en sık görülen ikinci kanserdir. Yılda 140.000 yeni vaka ile karşılaşırken, yılda ortalama 60.000 kişi kolon ve rektum kanserleri sebebi ile ölmektedir. Erken evrede yakalanan kolon ve rektum kanserleri yüksek başarı ile tedavi edilebilmektedir. KİMLER RİSK ALTINDADIR? Rektum kanseri her yaşta gelişebilmekle beraber, büyük ...