Milliyet Gazetesi – Kanser Tedavisinde Son Teknoloji.

Çağımızın hastalığı kanser tedavisindeki ileri teknolojik gelişmeler çığır açacak nitelikte.

Robotik cerrahi ile kanserli bölgeye yapılan uygulamalar, özellikle nüks kanserlerde, cerrahi sırasında gerçekleştirilen tek doz radyo terapi uygulaması (IORT) ile de yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor. Liv Hospital İstanbul Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu, hedefe yönelik uygulamalarla kanser tedavisinde önemli başarıların olabileceğine dikkat çekiyor.

Robotik cerrahi hasta konforunu arttırıyor
Minimal invaziv teknik ya da başka bir deyişle robotik cerrahi uygulamaları kanser cerrahisinin özel bir alanı. Geleneksel ameliyatta, karın içine ulaşmak için karnı boydan boya kaplayan bir kesi yapılması zorunluluğu var. Ancak robotik teknikte, yalnızca 0,5-1 cm boyutunda birkaç kesi ile ameliyatlar tamamlanabiliyor. Kesilere yerleştirilen trokarlardan karın içerisini görmeye yarayan kamera ve robotik teknik için özel geliştirilmiş birçok alet karın içinde ilerletilerek ameliyatlar tamamlanıyor.

Kameradan gelen görüntüler yüksek çözünürlüklü video monitörlerince ameliyathaneye aktarılıyor. Bu sistem geleneksel yöntemlerle yapılmakta olan birçok ameliyatı çok daha küçük kesilerle yapabilmesini sağlıyor. Açık cerrahiye kıyasla, robotik ameliyatlar sayesinde hastaların daha az ağrısı oluyor, daha hızlı iyileşme sağlanıyor ve hastanede kalış süresi kısalıyor. Daha iyi onkolojik sonuçlar elde edilebiliyor. Ayrıca ameliyat sırasındaki görüntü aktarımı sayesinde çok sayıda cerrah, bu tekniği anında izleyebiliyor ve eğitim süreçlerine katkı sağlıyor.

Geleneksel cerrahi sonuçlar ile karşılaştırıldığında, nüks tümörlerde IORT yaklaşık 2 kat daha iyi bir sağ kalım sağlıyor

Özellikle nüks kanserlerde, cerrahi sırasında gerçekleştirilen tek doz radyo terapi uygulaması (IORT) ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor. İntra Operatif Radyoterapi (IORT) ile kanser ameliyatı sırasında verilen tek doz radyoterapi sayesinde hedef odaklı sonuç elde etmek mümkün. IORT özellikle sindirim sistemi kanserlerinde, kalın barsağın son kısmı nüks tümörlerinde, yani rektum kanserlerini tedavisinde cerrahinin başarısını oldukça arttıran bir uygulama. Bunun yanı sıra, daha nadir olarak ta, meme kanserleri ve çocukluk çağı tümörlerin de de kullanılabiliyor.

Seçilmiş hastalarda ameliyat sırasında uygulanan tek doz ışın tedavisi ile hastanın daha sonra radyoterapi almasına gerek kalmıyor.

Liv Hospital Tıbbi Direktörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu, özellikle nüks kanser ameliyatı sırasında kullanılan, IORT tedavisi ile yalnızca sorunlu bölgeye verilen yoğun ışın tedavisi ile sağlam dokuların tamamen korunabildiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Oktar Asoğlu “IORT yönteminde, tümör cerrahi operasyon ile çıkarılıyor. Sonrasında riskli bölge ışın tedavisi için hazırlanıyor. Hasta anestezi altındayken cerrahın karın içi organları bölgeden uzaklaştırarak bir alan açıyor. Radyasyon onkoloğunun, vakaya özel olarak belirlediği doz saptamasının ardından ışın tedavisi tek doz olarak kullanılıyor. Işın işlemi bittikten sonra yara kapatılarak ameliyata son veriliyor” dedi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi