Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik ya da başka bir değişle minimal invazif teknik, cerrahinin özel bir uygulama alanıdır. Geçmişte Kadın hastalıklarının cerrahisinde uygulanmaya başlanan laparoskopi, gelişen teknoloji ile beraber bağırsak ameliyatlarında da kullanılmaya başlanmış ve giderek dünyada yaygın hale gelmiştir. Geleneksel olarak nitelenen açık cerrahi teknikte cerrah, karın içine ulaşmak için karını boydan boya kaplayan bir kesi yapmak zorundaydı. Laparoskopik teknikte ise 0,5-1 cm boyutunda birkaç kesi ile ameliyatlar tamamlanabilmektedir. Bu küçük kesilere port denir. Port yerlerinden karın içine girilen kanüller trokar olarak adlandırılır. Trokarlardan karın içerisini görmeye yarayan kamera ve laparoskopik teknik için özel geliştirilmiş birçok alet ilerletilerek ameliyatlar tamamlanır. Laparoskopik teknikte karın içerisi karbondioksit gazı ile şişirilmektedir. Bu sayede karın içi organlar birbirilerinden uzaklaşır ve ameliyat yapabilecek boşluk bir saha ede edilir.

Kameradan gelen görüntüler yüksek çözünürlüklü video monitörlerince ameliyathaneye aktarılır. Ameliyat esnasında cerrah monitörden karın içerisinden ulaşan görüntüleri izlemektedir. Bu sistem cerrahın geleneksel yöntemlerle yapılmakta olan birçok ameliyatı çok daha küçük kesilerle yapabilmesini sağlamaktadır.

LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Açık cerrahiye kıyasla hastaların daha az ağrısı olmaktadır, daha hızlı iyileşme sağlanmakta ve hastanede kalış süresi kısalmaktadır. Ayrıca küçük kesilerden tamamlanan ameliyatın daha iyi kozmetik sonuçları olmaktadır.

LAPAROSKOPİK TEKNİKLE HANGİ AMELİYATLAR YAPILABİLMEKTEDİR?
Sindirim sistemi kanserleri ( kalın bağırsak, rektum, mide, özofagus) , inflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit) , gastro-özofagial reflü hastalığı ve mide fıtığı ameliyatları, karın duvarı ve kasık fıtıkları, rektal prolapsus, safra kesesi ve karaciğer ameliyatlarının bir bölümü laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir.

Geçmişte kanser ameliyatlarının laparoskopik yöntem ile yapılmaması gerektiğine inanılırdı. Fakat günümüzde birçok bilimsel çalışma laparoskopik tekniğin açık cerrahiyle aynı onkolojik kaliteye ulaştığını göstermektedir. Dünyada karın içi organlardan kaynaklanan kanserlerin tedavisinde laparoskopik teknik yaygınlıkla ve güvenle kullanılmaktadır.

LAPAROSKOPİK CERRAHİ NE KADAR GÜVENLİDİR?
Laparoskopik teknik açık cerrahi kadar güvenli bir yöntemdir. Laparoskopinin bu kadar güvenli olması ise uygulayan cerrahın tecrübesine dayanmaktadır. Birçok bağırsak ameliyatının anesteziye bağlı (çok daha az olmakla beraber) ,kanama ve enfeksiyöz komplikasyonları gerçekleşebilmektedir. Bu risk ise hastalığın doğasına bağlıdır. Ayrıca hastanın sağlık durumu, genel performansı komplikasyonlara sebebiyet verebilmektedir. Herhangi bir ameliyat öncesi cerrahınızla muhtemel olabilecek her türlü riski konuşmalısınız.

KOLOREKTAL CERRAH KİMDİR?
Kolorektal cerrahlar kalın bağırsak ve rektumun iyi ve kötü huylu hastalıklarının cerrahi tedavilerinin üzerinde uzmanlaşmış kimselerdir. Genel cerrahi eğitiminin üstüne bu alanda ilgilenen cerrahlar, yoğun çalışmanın ardından bu özelliği kazanmaktadır.