B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER

BI- Kitap Bölüm Yazarlığı
 • Asoğlu O. TCD 43.Eğitim Seti :Laparoskopik Kolon Cerrahisi (Cerrahi Anatomi ve Cerrahi Teknik Atlası).2015
 • Asoğlu O. TCD 46.Eğitim Seti : Laparoskopik ve Robotik Rektum Cerrahisi (Cerrahi Anatomi ve Teknik Atlas).2015
 • Asoglu O,Balık E.Perianal Hidradenitis Süpürativa. Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları, Ed: Menteş B, Bulut T, Alabaz Ö, Leventoğlu S. S305-316, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul 2011.
 • Asoglu O,Rektum kanserinin Laparoskopik tedavisi. Kolon ve rektum kanserleri. Bölüm 36. Editörler: Dr.Adil Baykan, Dr.Abdullah Zorluoğlu, Dr.Ethem Geçim, Dr.Cem Terzi. 2010, İstanbul.
 • M Keçer ve Asoglu O,“ Meme kanseri tedavisinde mastektomiler, endikasyon ve teknikler”, Meme Kanseri (2.Baskı),ed. Topuz E. 275-86, Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.
 • A İğci ve Asoglu O,“ Memenin Paget hastalığı”, Meme Kanseri (2.Baskı),ed. Topuz E. 584-9, Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.
 • A İğci ve Asoglu O,“ Profilaktik mastektomi”, Meme Kanseri (2.Baskı),ed. Topuz E. 108-112, Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.
 • A İğci ve Asoglu O,“Meme Kanserinin erken tanısında tarama yöntemleri ”, Meme Kanseri (2.Baskı),ed. Topuz E. 113-123, Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.
 • A Igci ve Asoglu O,“Ameliyat sonrası Komplikasyonlar”Genel Cerrahi(7. Baskı) Ed:U Degerli, bölüm:13,118-128,Nobel Tıp Kitapevi, 2002, İstanbul.
 • Y Bozfakioğlu ve Asoglu O,“Meme kanseri”Genel Cerrahi(7. Baskı)  ed.U Degerli, bölüm:26,240-47,Nobel Tıp Kitapevi, 2002, İstanbul.
 • M Muslumanoglu ve Asoglu O,“Cerrahi nutrisyon”Genel Cerrahi (7. Baskı)  ed.U. Degerli, bölüm:9,79-83,Nobel Tıp Kitapevi, 2002, İstanbul.
 • Y Bozfakioglu ve Asoglu O,“Memenin selim hastaliklari” Genel Cerrahi(7. Baskı) ed.U. Degerli, bölüm:25,230-8,Nobel Tıp Kitapevi, 2002, İstanbul.
 • Y Bozfakioglu ve Asoglu O,“Diabet ve cerrahi” Genel Cerrahi(7. Baskı) ed.U. Degerli, bölüm:36,349-51,Nobel Tıp Kitapevi, 2002, İstanbul.
B.II Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Rektum Kanser Cerrahisi Sonrası Gelişlen Anterior Rezeksiyon Sendromu Tedavisinde Biofeedback Tedavisinin Sonuçları. Kürşat Rahmi Serin, Tuğma Matlım Özel, Enver Kunduz, Asoglu O,Liv Hospital, İstanbul Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul – Türkiye Kolon Rektum Hast Derg, Aralık 2013
 • An unusual late term result of a retained intraabdominal surgical foreign body: Migration into the rectum and spontaneous extrusion. F Altıntoprak, Asoglu O, T Eren, A Poyanlı, M Akıncı, M Parlak.Kolon Rektum Hast Derg. 2009,19(3):129-133
 • Divertikülite bağlı gelişen kolovezikal fistüllü hastanın laparoskopik yöntemle cerrahi tedavisi. Karamustafaoglu B, Ozturk A, Aras N, Asoglu O. Kolon Rektum Hastalıkları dergisi. 2008,97-100
 • Primary angiosarcoma of the breast: Is KI-67 proliferation index related to histologic grade? Does steroid hormone receptor expression play a role in the frequency of coexistent pregnancy? Y Özlük, S Tuzlalı, E Yavuz, D Derin, Asoglu O,A İğci, R İlhan, A İplikçi. Meme Sağlığı Dergisi. 2006,2(3):127-130
 • Meme kanseri cerrahi tedavisinin uzun dönem sonuçları. H Karanlık, V Özmen, Asoglu O,A İğci, M Keçer, S Tuzlalı, M Müslümanoğlu, I Aslay, E TopuzMeme Sağlığı Dergisi. 2006, 2(2):89-95.
 • A case of coexistent adenocarcinoma of the stomach and t-cell lymphoma of the stomach and jejunum.Asoglu O, Karanlık H, Korkut Ç, Bozfakioğlu Y, Kapran Y, Ağan M. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2005,68:22-25.
 • Sentinel lenf nodülünde mikrometastaz olan meme kanserli hastalarda aksiller diseksiyon gerekli midir? V Özmen, H Karanlık, Asoglu O,A İğci, M Müslümanoğlu, M Keçer, S Tuzlalı, A Mudun, M Parlak.Meme Sağlığı Dergisi. 2005, 1(1):12-17.
 • Meme kanserinde sentinel lenf nodu lenfosintigrafi ve gama prob kullanımı ile başarı ile tespit edilebilir. Asoglu O,Müslümanoglu M, İğci A,  Özmen V, Keçer M, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Dilege E, Mudun A, Yavuz E. Ulusal Cerahi Dergisi. 2003,19(4):199-207.
 • Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu sağ kalımı etkiliyor mu? Asoglu O,Ozmen V, Oran EŞ, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M, Karanlık H. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2003,18(1):9-16.
 • İleri evre rektum kanserlerinde preoperatif kemoradyoterapinin etkinliği. Asoglu O,Müslümanoğlu M, Karanlık H, Oran EŞ, İğci A, Keçer M, Özmen V, Parlak M,Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2003,17(3):150-55.
 • Mide kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalarda batın içi serbest tümör hücrelerinin prognostik önemi. Asoglu O,Müslümanoğlu M, Avcı Ö, Balık E, İğci A, Özmen V, Karanlık H, Keçer M. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2003, 17(4):206-211.
 • Filloides tumorler, Asoglu O, Özmen V. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2003, 18 (1):41-5.
 • İntraabdominal lenfoma tanısında laparoskopinin yeri. Asoglu O,Özmen V, Ünal ES Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2003, 10(4):157-160.
 • Gastroözofageal reflü hastalığının (GÖRH) laparoskopik Nissen Fundoplikasyon ile tedavisi. Asoğlu O,  Özmen V,  Karabulut K,  İğci A,  Keçer M,  Parlak M, Bozfakıoğlu Y, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 2003, 11(2).
 • İntestinal  iskemi  olgularına yaklaşım. Taviloğlu K, Günay K, Asoglu O, Ertekin C, Kurtoğlu M. Damar Cerrahi Dergisi. 1996, 1, 23-28.
 • Ürolojik yaralanmalar. Güloğlu R, Ertekin C, Kocataş A, Asoglu O, Alış H, Arıcı C, Türel Ö. Ulusal Travma Dergisi. 1996,2, 43-46.
 • Penetran  boyun yaralanmalarına yaklaşım. Güloğlu R, Arıcı C, Kocataş A, Asoglu O,Şahin A, Ertekin C,  Kurtoğlu M. KBB İhtisas Dergisi. 1996, 6, 656-60.
 • Diafragma yaralanmaları. Güloğlu R, Arıcı C, Kocataş A, Necefli A, Asoglu O,Alış H, Türel Ö. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1996, 10, 168- 71.
 • Kliniğe  12 saatten geç  başvuran periferik arteryal  tıkanıklık olgularında primer amputasyon gerekir mi? Taviloğlu K, Günay K,  Asoglu O,Güloğlu R,  Kurtoğlu M, Damar Cerrahi Dergisi. 1995,4, 91-96.
 • 10 yıllık periferik  arteryel  tıkanıklık olgularımızın analizi. Taviloğlu K, Günay K, Asoglu O,Dilege S, Kurtoğlu M. Damar Cerrahi  Dergisi. 1995,4, 17-21.
B.V- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Rektum karsinomlarında neoadjuvan tedaviye patolojik yanıtın hastalık progresyonu (Lokal nüks ve sağkalım) üzerine etkileri. S Önder, Y Kapran, M Güllüoğlu, H Karanlık, Y Özlük, E Balık, S Sağlam, E Sağlam, Asoğlu O. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, S-07, Kongre Kitabı sayfa 5-6.29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Çıkartılan lenf nodu sayısı mide kanserinin tedavisi amacıyla yapılan lenf bezi diseksiyon tekniğinin belirleyicisi değildir: Prospektif kadavra kontrollü klinik çalışma. T Matlım, E Balık, S Önder, H Karanlık, B Şam, Y Kapran, S Yamaner, D Buğra, A Akyüz, Asoğlu O. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Laparoskopik kolon kanseri cerrahisinde açık cerrahiye dönüşün onkolojik sonuçlar üzerine etkileri. Y İşcan, B İlhan, E Kunduz, H Karanlık, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, Y Büyükuncu, D Buğra, A Akyüz. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde açık cerrahiye dönüşün onkolojik sonuçlar üzerine etkileri. B İlhan, E Kunduz, C Aydoğan, H Karanlık, Y Kapran, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, A Akyüz, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Kolon kanserlerinin tedavisinde uygulanan laparoskopik cerrahinin sağkalıma etkisi. B İlhan, E Kunduz, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, T Bulut, Y Büyükuncu, A Akyüz, N Sökücü, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Deneysel sıçan kolon anastomozlarında yara iyileşmesinin ve oksidatif hasarın montelukast ile dual inhibisyonu. E Canbay, B Ağaçhan, T Öztürk, M Giriş, Asoğlu O, E Balık, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Küratif amaçlı cerrahi tedavi uygulanmış 514 mide kanseri olgusunun sonuçları. S Bademler, B İlhan, H Karanlık, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, T Bulut, D Buğra, A Akyüz, N Sökücü. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Rektum kanserinde lateral sınır pozitifliğini etkileyen parametreler. E Kunduz, B İlhan, C Aydoğan, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, T Bulut, Y Büyükuncu, A Akyüz, D Buğra 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Orta ve distal yerleşimli rektum kanserlerinin tedavisinde laparoskopik yöntem sfinkter koruyucu cerrahi yapılabilirliğini arttırıyor mu? E Kunduz, B İlhan, Y İşcan, H Karanlık, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, T Bulut, A Akyüz, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Artan deneyimin laparoskopik kolorektal cerrahi sonuçlarına etkileri. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bademler S, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik kolon cerrahisi: 6 yıllık tek merkez deneyimi. Çıtlak G, Balık E, Keskin M, İlhan B, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Ameliyat edilebilir rektum kanserli hastalarda, ameliyat öncesi uygulanan kemoradyoterapi yanıtının değerlendirilmesinde apopitozis ve anjiogenezisin rolü. Yanar F, Olgaç V, Ademoğlu E, Sağlam S, Sağlam E, Balık E, Kapran Y, Karanlık Y, Asoğlu O. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik hartmann kolostomi kapatılması. Aydoğan C, Kunduz E, Çıtlak Y, Akıcı Y, Matlım T, Şahbaz A, Asoğlu O. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Kolorektal kanserli olgularda ikincil girişimlerde laparoskopi yapılabilir mi? Kunduz E, Çelik T, Bostan M, Ögür İ, Aydoğan C, Öztürk A, Asoğlu O. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde öğrenme sürecinin erken dönem sonuçler üzerine etkileri. Balık E, Asoğlu O, Yamaner. S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik yardımlı kolon kanseri cerrahisinde 6 yılda gelinen nokta: Tek Merkez Sonuçları. İlhan B, Çıtlak B, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Laparoskopik tedavi edilen rektum kanseri olgularında neoadjuvan radyoterapinin cerrahiye etkileri. Balık E, Kunduz E, Karanlık H, İlhan B, İşcan Y, Sökücü N, Büyükuncu Y, Bulut T, Yamaner S, Asoğlu O, Akyüz A, Buğra D. 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Laparoskopik rektum cerrahisinde kullanılan endostapler sayısının anastomoz kaçağı üzerine etkileri. Çıtlak G, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Laparoskopik rektum cerrahisinde açığa dönüşün erken dönem sonuçlar üzerine etkileri. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükunca Y, Akyüz A, Buğra D. . 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Familyal polipozis olgularının tedavisinde laparoskopik total abdominal kolektomi ve total proktokolektomi. Öztürk A, Kunduz E, Asoglu O, Parlak M. Ulusal Cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Rektum kanserinin tedavisinde laparoskopinin yeri. Asoğlu O, Öztürk A, Kunduz E, Karanlık H, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Kapran Y. Ulusal Cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Terminal ileum yerleşimli karsinoid tümör olgusunun laparoskopik cerrahi tedavisi. Çıtlak G, Matlım T, Kapran Y, Keçer M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik Hartman kolostomi kapatılması: Olgu sunumu. Çıtlak G, Çelik T, Kunduz E, Keçer M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Hirschprung hastalığının tedavisinde laparoskopik Duhamel ameliyatı: Olgu sunumu. Kunduz E, Özçelik A, Kurukaya Ç, Keçer M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Rektum kanserinin tedavisinde TME ve otonomik sinirlerin korunmasında laparoskopinin kazanımları: Video sunumu: Kunduz. E, Matlım T, Emek E, Keçer M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik yöntemle Bochdelek herni tedavisi. Özçınar B, Matlım T, Parlak M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik distal pankreotektomi ve splenektomi: Olgu sunumu. Çelik T, Kunduz E, Kapran Y, Parlak M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Rektum kanserinin tedavisinde laparoskopik ve açık mezorektal eksizyonun kısa dönem sonuçları. Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Atar M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Kronik mezenteroaksiyel mide volvulusu. Olgu sunumu. Özçınar B, Çıtlak G, Emek E, Keçer M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Torakoskopik vagus koruyucu özofajektomi ve kolon interpozisyonu: Olgu sunumu. Çelik T, Altıntoprak F, Matlım T, Parlak M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Aşağı yerleşimli rektum kanserinin tedavisinde neoadjuvan kemoradyoterapi sfinkter koruyucu girişim ve morbidite üzerine etkili midir? Asoglu O, Matlım T et all. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Nüks rektum kanserinin cerrahi tedavisinde prognostik faktörler. Asoglu O, Karanlık H, et all. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Laparoskopik rektal kanser cerrahisinde teknik zorluklar. Asoglu O, et all. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Ameliyat edilebilir mide kanserli hastalarda cerrahi diseksiyon tipinin (D1-D2) ve histopatolojik parametrelerin sağ kalım üzerine etkileri. Asoğlu O, Karanlık H, Bademler S, Matlım T, et all. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu sağ kalımı etkiliyor mu? Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, et all. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya.
 • Laparoskopik Nissen funduplikasyon sonuçlarımız. Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Parlak M. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya.
 • Erken evre rektum kanserinde lokal eksizyon. Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Yanar F, Keçer M, Özmen V, İğci A. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya.
 • Akalazya hastalığının tedavisinde laparoskopinin yeri. Asoğlu O, Kecer M, Parlak M, Ayalp I, Unal E, Bozfakıoglu Y, Ozmen V, Muslumanoglu M, İgci A, Deger C, (Video ) 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik nissen funduplikasyon (Video). Asoglu O, Ozmen V, İgci A, Muslumanoglu M, Ozgen G, Kecer, M, Parlak M, Karanlık H, Ayalp I. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Mezenter kistlerinde laparoskopik yaklaşım.(Video). Asoglu O, Igci A, Karanlık H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M, Ayalp I, Deger C. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik splenektomi (Video). Asoglu O, Muslumanoglu M, Ozmen V, İgci A, Korkut C, Keçer M, Karanlık H, Ayalp I, Deger C. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Vaka sunumu: Safra kesesi duplikasyonu.(Video). Asoglu O, Ozmen V, Unal E, Kecer M, Muslumanoglu M, Parlak M, Demirel T. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. Asoglu O, Kecer M, Parlak M, Ayalp I, Unal E, Bozfakıoglu Y, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igcı A, Deger C, 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik girişimlerde büyük damar yaralanmalarına yaklaşım. Güloğlu R, Aksoy M, Asoglu O, Dilege Ş, Taviloglu K, Ertekin C, Özgür M, 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Orta ve distal yerleşimli rektal kanserlerde sfinkter koruyucu girişimler artıyor mu? Asoglu O, Muslumanoglu M, Parlak M, Balik E, Igci A, Ozmen V, Kecer M, Bozfakioglu Y, Sarı S, Okan I, Dagoglu T, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S & 9. Turkish National Congress of Colorectal Surgery. 2001, Antalya.
 • Acute mechanical obstruction due to anastomotic stricture. Barbaros U, Asoglu O, Taviloğlu K, Şen E, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S & 9. Turkish National Congress of Colorectal Surgery. 2001, Antalya.
 • Alt ekstremitelerin komplike damar yaralanmalarında amputasyon için değerlendirme. Güloğlu R, Necefli A, Arıcı C,Asoğlu O, Ertekin C, Kurtoğlu M, 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1996.
 • Mezenter ven trombozu. Güloğlu R, Karataş T, Asoğlu O, Tabak B, Kurtoğlu M, 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,1996.
 • Kolon karsinogenezisinde anastomozun ve octreotidin etkileri. Gençosmanoğlu R, Asoğlu O, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Çevikbaş U, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 1996, Antalya.
 • Diafragma yaralanmaları. Güloğlu R, Kocataş A, Asoğlu O, Ertekin C, Necefli A, Kurtoğlu M, I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 1995, İstanbul.
 • Ürolojik yaralanmalara yaklaşım. Güloğlu R, Kocataş A, Asoğlu O, Alış H, Ertekin C, I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 1995, İstanbul.
 • Kliniğe 12 saatten geç başvuran periferik arteryel tıkanıklık olgularında amputasyon gerekir mi? Taviloğlu K, Günay K,Asoğlu O, Kurtoğlu M, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • 10 yıllık periferik arteryel tıkanıklık olgularımızın analizi. Taviloğlu K, Günay K, Asoğlu O, Kurtoğlu M, Güloğlu R, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • İntestinal iskemi olgularına yaklaşım. Taviloğlu K, Günay K, Asoğlu O, Kurtoğlu M, Güloğlu R, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • Derin ven trombozu tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin etkili mi? Taviloğlu K, Günay K, Asoğlu O, Kurtoğlu M, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • Akut ve kronik laparoskopik kolesistektomi olgularında enfeksiyon gelişimini etkileyen faktörler. Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Gürler N, Asoğlu O, 9. Ankem Kongresi. 1994, Nevşehir.
 • Yoğun bakım ünitelerinde bir yılda muhtelif kültürlerden üretilen suşların analizi. Ertekin C, Asoğlu O, Türel Ö, Dolay K. 9. Ankem Kongresi. 1994, Nevşehir.
 • Hidatik hastalığın peroperatuar yayılımının önlenmesinde Albendozolün yeri. Acarlı K, Bilge O, Çayırlı M, Alper A,Asoğlu O. 8.Ankem Kongresi. 1993, Antalya.
 • Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagatomi + endoskopik pilor balon dilatasyonu. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O, Bulut T. I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1993, İstanbul.
 • Laparoskopik kolesistektomi sonuçları (305 olgunun analizi). Müslümanoğlu M, Mercan S, Özmen V, Seven R, İğci A, Bozbora A, Asoğlu O, I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1993, İstanbul.
 • Laparoskopik oferektomi. Özmen V, Müslümanoğlu M, Asoğlu O, 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1993, İstanbul.
 • Kolorektal kanser riski ve prognozu ile ppar gamma ve ppar delta gen varyantları arasındaki ilişki.E Canbay, Ö Kurnaz, B Ağaçhan, M Güllüoğlu, E Balık, Asoğlu O, S Yamaner, T Bulut, H. Yılmaz, D. Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Nadir görülen bir nöroendokrin tümör: Primer duodenal karsinoid. A Kocataş, İ Okan, G Baş, V Eryılmaz, Ö Mete, Asoğlu O. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Neoadjuvan tedavili rektum rezeksiyonlarında lenf nodlarının dağılımı ve boyutları. G Yegen, M Güllüoğlu, M Büyük, E Balık, Asoğlu O, D Buğra, Y Kapran. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Erken mide karsinomlarında tümörün invazyon derinliği, genişliği, lenfovasküler invazyon ve tümöral tomurcuklanma varlığının lenf nodu metastazı ile ilişkisi. M Güllüoğlu, G Yegen, Y Özlük, Asoğlu O, E Çakır, E Balık, S Yamaner, D Buğra, A Akyüz, Y Kapran. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.
B.VII-Ulusal dergilerde hakemlik görevleri
 • Ulusal Travma Dergisi: UTD-28009. İntestinal İnkarserasyon İçin Acil Karın Duvarı Fıtık Onarımı Yapılan Erişkinlerde Morbiditeyi Etkileyen Faktörler.2010
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-73555. Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Abdominal Kompartman Sendromunda Glutaminin Oksidatif Hasar Üzerindeki Etkileri.2010
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-02700. Brid ileusları taklit eden bezoarlar.2010
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-39145. How to treat an acute intestinal tuberculous perforation: a case report and review of the literature.2010
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-94715. A Gastro intestinal stromal tumor found in Meckel’s diverticulum in an 86 year old patient: Report of a Case.2009
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-68466. Spontan intramural ince bağırsak hematomu.2009
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-59375. Comparasion of the Laparoscopical and Open Appendectomies.2008
 • Ulusal Travma Dergisi. UTD-28190. Rekürrent ince barsak anastamoz kaçaklarında uç-yan enteroenterostomi-“distal vented stoma”: Ön çalışma.2008
 • Ulusal Cerrahi Dergisi. Robot yardımlı laparoskopik kolesistektomi.2010
 • Ulusal Cerrahi Dergisi. Ligasure kullanarak gerçekleştirilen laparoskopik transperitoneal radikal prostatektomi operasyonu. 2009
 • Ulusal Cerrahi Dergisi. Genel cerrahi asistanlarının endoskopi eğitimi:Bir üniversite hastanesi sonuçları.2009

B.IX- Kitap Bölüm Çevirileri
 • H Karanlık, Asoglu O,Akalazya ve diğer motilite bozukluklarının minimal invaziv tedavisi. Mastery of Surgery. Editör: Mahir Özmen. 2011, İstanbul.
 • E Kunduz, Asoglu O,Laparoskopik sağ, sol,aşağı anterior, abdominoperineal ve total kolon rezeksiyonları. Mastery of Surgery. Editör: Mahir Özmen.2011, İstanbul.
 • Asoglu O,Rezervuarlı ilesotomi ve komplikasyonlarının tedavisi. Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi: Editörler: Dr.Tarık Akçal, Dr. Dursun Buğra. 2005, İstanbul.
 • Asoglu O,Mide Cerrahisinin komplikasyonları: Cerrahide komplikasyonlar. Editörler: Dr.Yeşim Erbil, Dr.Ünal Değerli. 2008, İstanbul.
 • Asoglu O, “Bartholin Bezi Kist/Absesinin Acil Tedavisi: Word Kateter Takilmasi”  bölüm:36, 171-4, “Postkoital Kontrasepsiyon”   bölüm:37, 175-6,   “Foley Kateteri Takilmasi”   bölüm:38, 177-81,  “Fimozis ve Parafimozisin Acil Tedavisi “, bölüm:39, 182-5,   “Priapismin Acil Tedavisi, bölüm:40, 186-8, “Suprapubik Mesane Aspirasyonu ve Suprapubik Kateter Takilmasi”  Acil ve Ayaktan Tedavi Islemleri Rehberi ,ed(J.David),Y.Erbil, bölüm:41, 189-93, Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.
 • S Özarmağan ve Asoglu O, “Portasistemik Şant” Cerrahi Atlası, ed (Camerun), S.Özarmağan, 251-323, Atlas Yayıncılık, 2002, İstanbul.