A.VI; ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

 • Kolorektal Cerrahi Sonrası Anastomoz Kaçağının Yol Açtığı Üç Farklı Senaryo. T. Matlım, K.R. serin, E. Kunduz, Asoglu O,XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs 2013.
 • CT4 Kolorektal Kanserli Olgularda Laparoskopik Cerrahi Kontrendike midir? A. Kurt, E. Kunduz, T. Matlım, K.R. Serin, Asoglu O,XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs 2013.
 • Laparoskopik Cerrahi Uygulanmış Ardışık 183 Kolon Kanserli Olgunun Uzun Dönem Takip Sonuçları. Enver Kunduz, Kürşat Rahmi Serin, Tuğba Matlım Özel, Ethem Nezih Oral, Şule Karaman, Barış Bakır, Asoglu O,XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs 2013.
 • Laparoskopik Rektum Kanser Cerrahisi Uygulanmış Ardışık 289 Olgunun Değerlendirilmesi. Enver Kunduz, Tuğba Matlım Özel, Kürşat Rahmi Serin, Serkan Kaya, Şule Karaman, Barış Bakır, Ethem Nezih Oral, Asoglu O,XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs 2013.
 • İlk Değerlendirmede Abdominoperineal Rezeksiyon (APR) Kararı Alınan ve Sonrasında İntersfinkterik Rezeksiyon (ISR) Uygulanan Olguların Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları. Tuğba Matlım Özel, Enver Kunduz, Kürşat Serin, Asoglu O,XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs 2013. (Seçkin Bildiri)
 • Anterior Rezeksiyon Sendromunda Biofeedback Yararlı mı? Tuğba Matlım Özel, Enver Kunduz, Asoglu O,Kürşat Serin. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 Mayıs 2013.
 • Asoglu O,Balık E, Kunduz E, Yamaner S, Güllüoğlu M, Kapran Y, Akyüz A, Buğra D.Laparoskopik Cerrahi Uygulanan 513 Rektum Kanserli Olgunun Takip Sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
 • Kunduz E, Asoglu O,Bakır B, Balık E, Kapran Y, Oral N, Akyüz A, Buğra D. Orta Ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlü Olgularda Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyonun Yapılabilirliğinin Histopatolojik Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Kantitatif Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012
 • Mide Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusunda Laparoskopik Kısmi Mide Rezeksiyonu Ve Splenektomi. Toygar Toydemir, Onur Peşluk, Enver Kunduz, Asoglu O, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs, İzmir, 2012
 • Kunduz E, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde İnferior Mezenterik Arterin Bağlanma Seviyesi Nedir? 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • İşcan Y, Balık E, Asoglu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Laparoskopik Hartmann Kolostomi Kapatılması: Yapılabilirliği Etkileyen Faktörler. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Meriç S, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik En-Blok Sigmoid Rezeksiyon + Parsiyel Mesane Rezeksiyonu + Kısmi Üreter Rezeksiyonu + Sistorafi + Üreteroneosistostomi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Bademler S, Maral A, Meriç S, Uymaz D, Çaynak M, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Bulut T. Rektal Prolapsusta Cerrahi Tedavi Seçenekleri Ve Sonuçları:73 Olgunun Analizi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Sözlü –Poster)
 • İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Özgür İ, Balık E, Yamaner S, Asoglu O,Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn Hastalığında Cerrahi Tedavi Ve Sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Sözlü –Poster)
 • Özgür İ, Kunduz E, İlhan B, Balık E, Yeğen G, Güllüoğlu M, Sağlam E, Kapran Y, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Selected Presentation)
 • Akıcı M, Savaş O. A, Balık E, Asoglu O,Bulut T, Yamaner S, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D,Akyüz A. Ülseratif Kolitin Cerrahi Tedavisinde 101 Olgu İle 11 Yıllık İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Anıl O. A, Keskin M, İlhan B, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Kolon Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahide 8 Yılda Gelinen Nokta: Tek Merkez Deneyimi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Anıl O. A, Kunduz E, Keskin M, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Yardımlı Kolorektal Cerrahideki Artan Tecrübemiz Ve Bunların Sonuçları. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Kunduz E, İlhan B, Özgür İ, Yeğen G, Balık E, Güllüoğlu M, Asoglu O,Kapran Y, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Yöntemle Tedavi Edilmiş 513 Rektum Kanserli Olgunun Değerlendirmesi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Aydoğan C, Kunduz E, İlhan B, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y,Akyüz A, Sökücü N. Rektum Tümörü Tanısıyla Ameliyat Edilmiş Hastaların Cinsel Ve Anal Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
 • Özgür İ, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Fistülizan Crohn. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
 • Üçüncü M, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Komplet Mezokolik Eksizyon. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
 • Yeğen G, Güllüoğlu M, Kapran Y, Balık E, Asoglu O,Kolon Cerrahisinin Kalite Kontrolü: Komplet Mezokolik Eksiyonun Patolojik Değerlendirmesi. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
 • İşcan Y, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Buğra D. Laparoskopik Hartmann Kolostomi Kapatılması, Belirleyen Faktörler. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
 • Üçüncü M, Balık E, Asoglu O,Yamaner S,Bulut T, Büyükuncu Y. Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Komplet Mezokolik Eksizyon; Sol Kolon Kanseri. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
 • Savaş O.A, Uymaz D, Kunduz E, Balık E, Asoglu O,Bulut T, Yamaner S, Akyüz A, Buğra D. Tek Kesiden (Sıls) Laparoskopik Sağ Hemikolektomi; 10 Olgu İle Erken Dönem Sonuçları. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
 • Kunduz E, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Rektum Kanser Cerrahisinde, İnferior Mezenterik Arterin Bağlanma Seviyesi; Nerede, Nasıl ? 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011, (Video Presentation).
 • Meriç S, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik En-Blok Sigmoid Rezeksiyon + Parsiyel Mesane Rezeksiyonu + Kısmi Üreter Rezeksiyonu +Sistorafi + Üreteroneosistostomi. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011, (Video Presentation).
 • Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde Açık Cerrahiye Dönüşün Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkileri. B İlhan, E Kunduz, C Aydoğan, H Karanlık, Y Kapran, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, A Akyüz, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Laparoskopik Kolon Kanseri Cerrahisinde Açık Cerrahiye Dönüşün Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkileri. Y İşcan, B İlhan, E Kunduz, H Karanlık, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, Y Büyükuncu, D Buğra, A Akyüz. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Uygulanan Laparoskopik Cerrahinin Sağkalıma Etkisi. B İlhan, E Kunduz, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, Y Büyükuncu, A Akyüz, N Sökücü, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara
 • Rektum Kanserinde Lateral Sınır Pozitifliğini Etkileyen Parametreler. E Kunduz, B İlhan, C Aydoğan, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, Y Büyükuncu, A Akyüz, D Buğra 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Kanserlerinin Tedavisinde Laparoskopik Yöntem Sfinkter Koruyucu Cerrahi Yapılabilirliğini Arttırıyor mu? E Kunduz, B İlhan, Y İşcan, H Karanlık, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, A Akyüz, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara. (Seçkin Bildiri)
 • Rektum karsinomlarında neoadjuvan tedaviye patolojik yanıtın hastalık progresyonu (Lokal nüks ve sağkalım) üzerine etkileri. S Önder, Y Kapran, M Güllüoğlu, H Karanlık, Y Özlük, E Balık, S Sağlam, E Sağlam, Asoglu O, 20. Ulusal Patoloji Kongresi, S-07, Kongre Kitabı sayfa 5-6.29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Çıkartılan lenf nodu sayısı mide kanserinin tedavisi amacıyla yapılan lenf bezi diseksiyon tekniğinin belirleyicisi değildir: Prospektif kadavra kontrollü klinik çalışma. T Matlım, E Balık, S Önder, H Karanlık, B Şam, Y Kapran, S Yamaner, D Buğra, A Akyüz, Asoğlu O.17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Laparoskopik kolon kanseri cerrahisinde açık cerrahiye dönüşün onkolojik sonuçlar üzerine etkileri. Y İşcan, B İlhan, E Kunduz, H Karanlık, E Balık, Asoglu O, S Yamaner, Y Büyükuncu, D Buğra, A Akyüz. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde açık cerrahiye dönüşün onkolojik sonuçlar üzerine etkileri. B İlhan, E Kunduz, C Aydoğan, H Karanlık, Y Kapran, E Balık, Asoglu O, S Yamaner, A Akyüz, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Kolon kanserlerinin tedavisinde uygulanan laparoskopik cerrahinin sağkalıma etkisi.
  B İlhan, E Kunduz, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, Y Büyükuncu, A Akyüz, N Sökücü, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Deneysel sıçan kolon anastomozlarında yara iyileşmesinin ve oksidatif hasarın montelukast ile dual inhibisyonu. E Canbay, B Ağaçhan, T Öztürk, M Giriş, Asoglu O,E Balık, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Küratif amaçlı cerrahi tedavi uygulanmış 514 mide kanseri olgusunun sonuçları. S Bademler, B İlhan, H Karanlık, E Balık, Asoglu O, S Yamaner, T Bulut, D Buğra, A Akyüz, N Sökücü. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Rektum kanserinde lateral sınır pozitifliğini etkileyen parametreler.
  E Kunduz, B İlhan, C Aydoğan, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, Y Büyükuncu, A Akyüz, D Buğra 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Orta ve distal yerleşimli rektum kanserlerinin tedavisinde laparoskopik yöntem sfinkter koruyucu cerrahi yapılabilirliğini arttırıyor mu? E Kunduz, B İlhan, Y İşcan, H Karanlık, E Balık, Asoglu O,S Yamaner, T Bulut, A Akyüz, D Buğra. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
 • Laparotomide Frozen Pelvis Saptanmış Rektum Tümörlü Olgularda Kemo-Radyoterapi Sorası Yeniden Cerrahi Yapılabilme Kararını Etkileyen Faktörler, Onkolojik Sonuçlar ve Sağkalım. E. Kunduz, C. Aydoğan, K. R. Serin, O. T. Çelik, E. Sağlam, S. Sağlam, Y. Kapran, B. Bakır, Asoglu O,12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik hartmann kolostomi kapatılması. Aydoğan C, Kunduz E, Çıtlak Y, Akıcı Y, Matlım T, Şahbaz A, Asoglu O,12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Kolorektal Kanserli Olgularda İkincil Girişimlerde Laparoskopi Yapılabilir mi? Kunduz E, Çelik T, Bostan M, Ögür İ, Aydoğan C, Öztürk A, Asoglu O,. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik Rektum Cerrahisinde Açığa Dönüşün Erken Dönem Sonuçlar Üzerine Etkileri. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükunca Y, Akyüz A, Buğra D. 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Artan deneyimin laparoskopik kolorektal cerrahi sonuçlarına etkileri. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bademler S, Asoglu O,Yamaner S,  Bulut T, Büyükuncu Y,  Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik kolon cerrahisi: 6 yıllık tek merkez deneyimi. Çıtlak G, Balık E, Keskin M, İlhan B, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Ameliyat edilebilir rektum kanserli hastalarda, ameliyat öncesi uygulanan kemoradyoterapi yanıtının değerlendirilmesinde apopitozis ve anjiogenezisin rolü. Yanar F, Olgaç V, Ademoğlu E, Sağlam S, Sağlam E, Balık E, Kapran Y, Karanlık Y, Asoglu O, 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik hartmann kolostomi kapatılması. Aydoğan C, Kunduz E, Çıtlak Y, Akıcı Y, Matlım T, Şahbaz A, Asoglu O, 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Kolorektal kanserli olgularda ikincil girişimlerde laparoskopi yapılabilir mi? Kunduz E, Çelik T, Bostan M, Ögür İ, Aydoğan C, Öztürk A, Asoglu O, 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde öğrenme sürecinin erken dönem sonuçler üzerine etkileri. Balık E, Asoglu O, Yamaner. S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
 • Laparoskopik yardımlı kolon kanseri cerrahisinde 6 yılda gelinen nokta: Tek Merkez Sonuçları. İlhan B, Çıtlak B, Balık E, Asoglu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Laparoskopik tedavi edilen rektum kanseri olgularında neoadjuvan radyoterapinin cerrahiye etkileri. Balık E, Kunduz E, Karanlık H, İlhan B, İşcan Y, Sökücü N, Büyükuncu Y, Bulut T, Yamaner S, Asoglu O,Akyüz A, Buğra D. 9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Laparoskopik rektum cerrahisinde kullanılan endostapler sayısının anastomoz kaçağı üzerine etkileri. Çıtlak G, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D.  9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Laparoskopik rektum cerrahisinde açığa dönüşün erken dönem sonuçlar üzerine etkileri. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoglu O,Yamaner S, Bulut T, Büyükunca Y, Akyüz A, Buğra D. .  9. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.
 • Familyal polipozis olgularının tedavisinde laparoskopik total abdominal kolektomi ve total proktokolektomi. Öztürk A, Kunduz E, Asoglu O, Parlak M. Ulusal Cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Rektum kanserinin tedavisinde laparoskopinin yeri. Asoglu O, Öztürk A, Kunduz E, Karanlık H, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Kapran Y. Ulusal Cerrahi kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
 • Terminal ileum yerleşimli karsinoid tümör olgusunun laparoskopik cerrahi tedavisi. Çıtlak G, Matlım T, Kapran Y, Keçer M, Asoglu O,8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik Hartman kolostomi kapatılması: Olgu sunumu. Çıtlak G, Çelik T, Kunduz E, Keçer M, Asoglu O, 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Hirschprung hastalığının tedavisinde laparoskopik Duhamel ameliyatı: Olgu sunumu. Kunduz E, Özçelik A, Kurukaya Ç, Keçer M, Asoglu O, 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Rektum kanserinin tedavisinde TME ve otonomik sinirlerin korunmasında laparoskopinin kazanımları: Video sunumu: Kunduz. E, Matlım T, Emek E, Keçer M, Asoglu O, 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik yöntemle Bochdelek herni tedavisi. Özçınar B, Matlım T, Parlak M, Asoglu O, 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik distal pankreotektomi ve splenektomi: Olgu sunumu. Çelik T, Kunduz E, Kapran Y, Parlak M, Asoglu O, 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Rektum kanserinin tedavisinde laparoskopik ve açık mezorektal eksizyonun kısa dönem sonuçları. Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Atar M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Kronik mezenteroaksiyel mide volvulusu. Olgu sunumu. Özçınar B, Çıtlak G,Emek E, Keçer M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Torakoskopik vagus koruyucu özofajektomi ve kolon interpozisyonu: Olgu sunumu. Çelik T, Altıntoprak F, Matlım T, Parlak M, Asoğlu O. 8. Ulusal Laparoskopik Cerrahi kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Aşağı yerleşimli rektum kanserinin tedavisinde neoadjuvan kemoradyoterapi sfinkter koruyucu girişim ve morbidite üzerine etkili midir? Asoglu O, Matlım T, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Özmen V, Altıntoprak F, Kapran Y, Parlak M, İlhan B. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Nüks rektum kanserinin cerrahi tedavisinde prognostik faktörler. Asoglu O,Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Özmen V, Parlak M, Kapran Y, Altıntoprak F, Matlım T, Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Laparoskopik rektal kanser cerrahisinde teknik zorluklar. Asoglu O,Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, , Özmen V, Parlak M, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Karanlık H. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Ameliyat edilebilir mide kanserli hastalarda cerrahi diseksiyon tipinin (D1-D2) ve histopatolojik parametrelerin sağ kalım üzerine etkileri. Asoglu O,Karanlık H, Bademler S, Matlım T, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer Mi Parlak M. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu sağ kalımı etkiliyor mu? Müslümanoğlu M, Asoglu O,Karanlık H, Özmen V, İğci A, Keçer M, Parlak M, Gündüz M. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya.
 • Laparoskopik Nissen funduplikasyon sonuçlarımız. Özmen V, İğci A, Asoglu O,Karanlık H, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Parlak M. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya.
 • Erken evre rektum kanserinde lokal eksizyon. Asoglu O,Karanlık H, Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Yanar F, Keçer M, Özmen V, İğci A. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya.
 • Meme koruyucu cerrahi sonuçlarımız. Özmen V, Asoglu O,İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Demirel T. 7.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi.2003, Antalya.
 • Genç ve yaşlı hastalarda meme kanseri. Kaya H, Asoglu O,Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Bozfakioğlu Y. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.
 • Subareoler veya peritümöral mavi boya enjeksiyonu sentinel lenf nodu bulma oranını etkiliyor mu? Müslümanoğlu M, Asoglu O,Karanlık H, İğci A,  Bozfakioğlu Y, Demirel T, Keçer M, Özmen V, Parlak M. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.
 • Meme kanserinin palpabl olması veya palpe edilememesinin prognostik ve prediktif değeri. Bozfakioğlu Y, Aktürk R, Asoglu O,Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç,  İğci A, Özmen V, Keçer M. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.
 • Duktal karsinoma in-situ. İğci A, Asoglu O,Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, Özmen V, Keçer M,  Yavuz E, Parlak M, 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.
 • Sentinel lenf nodu biyopsisi sonuçlarımız. Karanlık H,  Asoglu O,Özmen V, Mudun A,  Berberoğlu K, Eroğlu A, Müslümanoğlu M, 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 2003, Antalya.
 • Akalazya hastalığının tedavisinde laparoskopinin yeri. Asoglu O,Kecer M, Parlak M, Ayalp I, Unal E, Bozfakıoglu Y, Ozmen V, Muslumanoglu M, İgci A, Deger C, (Video ) 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik nissen funduplikasyon (Video). Asoglu O,Ozmen V, İgci A, Muslumanoglu M, Ozgen G, Kecer, M, Parlak M, Karanlık H, Ayalp I. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Mezenter kistlerinde laparoskopik yaklaşım.(Video). Asoglu O, Igci A, Karanlık H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M, Ayalp I, Deger C. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik splenektomi (Video). Asoglu O, Muslumanoglu M, Ozmen V, İgci A, Korkut C, Keçer M, Karanlık H, Ayalp I, Deger C. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Vaka sunumu: Safra kesesi duplikasyonu.(Video). Asoglu O, Ozmen V, Unal E, Kecer M, Muslumanoglu M, Parlak M, Demirel T. 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız.  Asoglu O, Kecer M, Parlak M, Ayalp I, Unal E, Bozfakıoglu Y, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igcı A, Deger C, 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Laparoskopik girişimlerde büyük damar yaralanmalarına yaklaşım. Güloğlu R, Aksoy M, Asoglu O, Dilege Ş, Taviloglu K, Ertekin C, Özgür M, 5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2002, İstanbul.
 • Orta ve distal yerleşimli rektal kanserlerde sfinkter koruyucu girişimler artıyor mu? Asoglu O, Muslumanoglu M, Parlak M, Balik E, Igci A, Ozmen V, Kecer M, Bozfakioglu Y, Sarı S, Okan I, Dagoglu T, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S & 9. Turkish National Congress of Colorectal Surgery. 2001, Antalya.
 • Acute mechanical obstruction due to anastomotic stricture.  Barbaros U, Asoglu O, Taviloğlu K, Şen E, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S & 9. Turkish National Congress of Colorectal Surgery. 2001, Antalya.
 • Alt ekstremitelerin komplike damar yaralanmalarında amputasyon için değerlendirme. Güloğlu R, Necefli A, Arıcı C, Asoglu O,Ertekin C, Kurtoğlu M, 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1996.
 • Mezenter ven trombozu. Güloğlu R, Karataş T, Asoglu O,Tabak B, Kurtoğlu M, 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,1996.
 • Kolon karsinogenezisinde anastomozun ve octreotidin etkileri. Gençosmanoğlu R,  Asoglu O,Yamaner S,  Buğra D, Bulut T, Çevikbaş U, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 1996, Antalya.
 • Diafragma yaralanmaları. Güloğlu R, Kocataş A,  Asoglu O,Ertekin C, Necefli A, Kurtoğlu M, I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 1995, İstanbul.
 • Ürolojik yaralanmalara yaklaşım. Güloğlu R, Kocataş A, Asoglu O,Alış H, Ertekin C,  I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 1995, İstanbul.
 • Kliniğe 12 saatten geç başvuran periferik arteryel tıkanıklık olgularında amputasyon gerekir mi? Taviloğlu K, Günay K,  Asoglu O,Kurtoğlu M, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • 10 yıllık periferik arteryel tıkanıklık olgularımızın analizi. Taviloğlu K, Günay K,  Asoglu O,Kurtoğlu M, Güloğlu R,  7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • İntestinal iskemi olgularına yaklaşım. Taviloğlu K, Günay K, Asoglu O,Kurtoğlu M, Güloğlu R, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi. 1994, İstanbul.
 • Derin ven trombozu tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin etkili mi? Taviloğlu K, Günay K, Asoglu O,Kurtoğlu M, 7. Periferik Damar Cerrahi Kongresi.  1994, İstanbul.
 • Akut ve kronik laparoskopik kolesistektomi olgularında enfeksiyon gelişimini etkileyen faktörler. Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Gürler N, Asoglu O, 9. Ankem Kongresi. 1994, Nevşehir.
 • Yoğun bakım ünitelerinde bir yılda muhtelif kültürlerden üretilen suşların analizi. Ertekin C, Asoglu O,Türel Ö, Dolay K. 9. Ankem Kongresi. 1994, Nevşehir.
 • Hidatik hastalığın peroperatuar yayılımının önlenmesinde Albendozolün yeri. Acarlı K, Bilge O, Çayırlı M, Alper A, Asoglu O,8.Ankem Kongresi. 1993, Antalya.
 • Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagatomi + endoskopik pilor balon dilatasyonu. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A,  Asoglu O,Bulut T. I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.  1993, İstanbul.
 • Laparoskopik kolesistektomi sonuçları (305 olgunun analizi). Müslümanoğlu M,  Mercan S, Özmen V, Seven R, İğci A, Bozbora A,  Asoglu O,I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1993, İstanbul.
 • Laparoskopik oferektomi. Özmen V, Müslümanoğlu M, Asoglu O,1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1993, İstanbul.